zondag, juni 14, 2015

Dag 230 Belerend.


Afbeeldingsresultaat voor belerend
Belerend bijv.naamw. Uitspraak:   [bə'lerənt] als iemand op een kleinerende manier informatie geeft. Voorbeeld:`belerend toespreken`Synoniem: pedant met een belerend vingertje - met een morele terechtwijzing © Kernerman Dictionaries. Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belerend

1) Betuttelend 2) Frikkerig 3) Ingebeeld 4) Meesterachtig 5) Pedant 6) Schoolmeesterachtig 7) Verwaand 8) Zelfgenoegzaam 9)Zelfingenomen 
Gevonden op http://www.mijnwoorde.


"Ik denk eerst drie keer na voordat ik iets tegen je zeg"!!! Ik vind je belerend. Huh? Zo dacht ik, nadat mij iemand vertelde dat ik volgens hem belerend ben. 
Ik kan me herinneren dat ik de lerares van de eerste klas lagere school als belerend heb ervaren. Haar gedrag heb ik nooit begrepen. Ik vond haar dominant en respectloos nadat ze mij straf had gegeven. Zonder dialoog, en excuus of uitleg van redenen achteraf, werd ik onterecht terechtgewezen. Destijds door de juf en recent door de persoon die ik beschrijf. 

Ik realiseer me dat ik het gedrag van anderen, gedrag wat ik wel eens letterlijk op mezelf betrek, probeer te begrijpen. 

Ik realiseer me dat het onrechtvaardig vind dat mensen geen excuus aanbieden voor hun zelfingenomen handelen. Ik realiseer me dat ik me erger als anderen mij voorschrijven wat ik volgens hen dien te doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder dialoog aan te gaan met hem die mij belerend vind hem in deze blog terechtwijs. Ik realiseer me dat ik excuus verlang en om nog dialoog verwacht met dominante mensen. Ik verwacht overleg, feedback en dialoog waar iemand mij belerend vind. Ik vergelijk zijn woorden met het dominante respectloze gedrag van de juf en voelde me terechtgewezen, daardoor afgewezen. Ik voelde schaamte, verdriet en onbegrip. Nadat ik recent werd terecht gewezen voelde ik boosheid en kritiek waarop ik ben gelopen. Voor dialoog en feedback was ik inmiddels onbereikbaar. Door dissociatie ben ik op dat moment niet in staat om in gesprek te blijven. Al met al voel ik me onheus bejegend. 

Als en wanneer ik me onheus bejegend voel, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet meer wegloop en bereikbaar ben voor dialoog en feedback. Ik realiseer me dat ik Kinderlijk reageer. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dominant gedrag van mensen ervaar als afwijzing van mijn integriteit en oorspronkelijkheid. Ik accepteer dat anderen kritisch zijn, dat dit geen aanleiding meer zal zijn om weg te lopen.

In mijn volgende blog meer zelfvergeving.

donderdag, juni 11, 2015

Dag 229 Live Belife.

Het verzet van de mens weerspiegelt vaak haar tegendeel. Bewust gemaakte informatie, innerlijke mind ingrediënten die uiterlijk  zintuiglijk waarneembaar. Deze bewust gemaakte informatie fungeert gedurende het schrijfproces als richtingaanwijzers naar Leven Ge-Waar-Zijn; dat gene wat het beste is voor alle Leven. Zoals Leven in Eenheid en Gelijkheid was, is bedoeld.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve
Wat de geest van de mens kan bedenken en geloven, kan het bereiken
Wanneer ik mijn huidige situatie vergelijk met mijn intrinsieke verwachting, dan vergelijk ik dit met een besluit ergens in het verleden gemaakt. Een beslissing mind, die bestaat uit ingrediënten gedachten, emotie of gevoel, iets wat correspondeert met een persoon of een gebeurtenis in Hier waardoor ik dit huidige moment, als besluit in het verleden, gekleurd beleef. 

Ik realiseer me dat ik dan mijn geschiedenis herhaal zoals een robot doet die beweegt volgens een programma, die simpelweg en zonder vragen of verder onderzoek de reële werkelijkheid in Hier vergelijkt volgens een instructie. 

Ik realiseer me dat ik met focus op de herkomst van mijn blinde vlek daadwerkelijk bewustzijn genereer. Dit inzicht vormt de eerste stap, de basis van bewustwording waarmee ik effectief richting kan gaan geven aan 'wat het beste is voor alle Leven'. Ik zal een connectie moeten leggen tussen mijn zelf dat vanuit mind ademt en mijn Zelf dat vanuit eenheid en gelijkheid in Hier wil ademen. Vanuit dit gewaar-zijn kan Leven Gewaarzijn ontstaan.

Vanauit opvoeding en omgevingsfactoren kan ik simpelweg stellen dat ik het besluit als interpretatie van een situatie of persoon heb aanvaard en toegestaan als zijnde geaccepteerde normen, waarden en verwachtingen. Bijv. ik vind het vanzelfsprekend dat ik afstand houdt als iemand staat te pinnen om de privacy te waarborgen of dat ik op tijd ben als ik met iemand heb afgesproken zodat ik betrouwbaar ben. Nu kan het zo zijn dat ik dit van een ander verwacht. Gebeurd er iets anders, iemand staat tijdens het pinnen te dicht bij of komt zijn afspraak niet na dan kan ik hierop reageren vanuit mijn verwachting hoe ikzelf handel. 

Deze normen fungeren als richtlijn hoe ik me sociaal wenselijk wil verhouden tot anderen. Ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt. Je kan dat heel gemakkelijk bij mezelf herkennen. 
Zodra iemand zich anders/afwijkend gedraagt dan de (mijn) norm, dan kan het zijn dat ik door mezelf bepaalde gevoelens en gedachten ontstaan. Onprettige gevoelens zoals schaamte of schuldgevoelens of onbegrip omdat ik hiertoe heb besloten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit mijn normen en waarden een verwachting reflecteer op mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit schaduw acteer.

Dag 228 Oprecht twijfelen


Afbeeldingsresultaat voor oprecht twijfelen
Het Startpunt Moeten Doen, betekent in mijn beleving 'doen onder dwang'. Tijdens een gesprek ontkent R dat R uitspraken niet heeft uitgesproken. Deze ontkenning is de verantwoordelijkheid van R. De uitspraken zijn gebezigd in bijzijn van een derde persoon. Die zou kunnen bevestigen dat R zijn uitspraken ontkent. Omdat ik mijn bijdrage ken, Stop ik tijdens het gesprek mijn mind, ik Adem door.

Ik vergeef R dat R ontkenning in zichzelf aanvaard heeft en toegestaan.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan de ontkenning van R de verwachting en veronderstelling koester dat 'R zeker en vast zijn uitspraken oprecht zal uitspreken'. Zijn uitspraken die ik verwacht? lol.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verwacht dat mensen oprecht zijn in hun uitspraken en de (dus mijn) waarheid erkennen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik van R verwacht dat hij mijn waarheid kent.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik DE (mijn) waarheid verwacht.
Ik vergeef mezelf dat ik een onvervuld verlangen als verwachting koester, dat ik excuus verwacht, voor de (ongeschreven waarheid die ik koester) die extern volgt en zichtbaar op mijn interne afwijkende verwachting in de ontkenning van R.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik excuus verwacht nadat mensen de waarheid ontkennen en er vervolgens niet meer over spreken of andere woorden kiezen die afwijken van de fysieke realiteit. 
Ik realiseer me dat andere mensen nu eenmaal woorden kiezen of delen van de realiteit anders kleuren waardoor ik een afwijkend beeld van de werkelijkheid als in mezelf ervaar wat verwarrend is voor mij. Ik verwacht dus oprechtheid en als dit afwijkt voel ik me verward.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door verwarring verdrietig en onzeker werd.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan oprecht een negatieve lading heb gekoppeld waardoor ik van slag raak.
Ik realiseer me dat ik van mezelf weet hoe ik oprecht beleef en dat mensen in mijn omgeving oprecht zijn op hun manier beleven, een manier die kan afwijken van die van mij.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn beeld van oprecht verdriet koppel en van anderen die afwijken van mijn beeld van oprecht - dat ik ongevraagd van hen verwacht dat zij excuses aanbieden voor de frictie die hieruit in MIJ ontstaat. Ik verwacht zonder mijn verwachting uit te spreken dat R zijn excuus aan moet bieden voor de frictie die in mezelf ooit is ontstaan en als als mind in mezelf bestaat.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik twijfels koppel aan oprecht en mensen veroordeel als zij afwijken van mijn beeld dat ik koester bij oprecht. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn reactie op een afwijkend oprecht mijn reactie is.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door mijn twijfel afwijk van het beeld dat ik bij oprecht zijn verwacht.
Als en wanneer ik verdrietig dreig te raken door afwijkend gedrag van anderen waaraan ik mijn verwachting verbind, Ik Stop en Adem. 
Ik stel mezelf ten doel dat ik bij twijfels aan oprecht hierop zelfvergeving toepas zodra twijfel in combinatie met verdriet weer de kop opsteekt.
Ik realiseer me dat oprecht fysiek meetbaar is en dat ontkennende woorden van een ander los staat van mijn oprecht.
Ik realiseer me dat ik aan oprecht zijn ooit de ervaring verdrietig heb gekoppeld.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verdriet en twijfel verbind aan oprecht waaruit achterdocht kan ontstaan met als resultaat een gevoel van onveiligheid.
Ik realiseer me dat R in een onveilige en onzekere omgeving is opgegroeid.
Ik realiseer me dat R twijfels kan hebben en niet zijn oprecht ontkent maar de gevoelens en emoties die R heeft verbonden aan oprecht.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik waarde koppel aan het oprecht van een ander en mezelf in een positie plaats die afwijkt van eenheid en gelijkheid voor alle Leven.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik oordeel over het oprecht van een ander waaraan ik mijn beleving verbind en daarmee ongelijkheid creëer.
Ik realiseer me dat bewustzijn van mijn denken en handelen mezelf effectief ondersteun door zelfvergeving uit te schrijven waardoor ik eenheid en gelijkheid voor Alle Leven voor ogen heb. 
Ik realiseer me dat ik in plaats van de letter R ook de letter B kon schrijven omdat het doel, eenheid en gelijkheid voor Alle Leven, het permanent startpunt - 'Leven Gewaarzijn in Hier in iedere Ademhaling, - voor alle Leven betreft.

Dag 227 Struggle

Zie mijn vorige blog voor context.
Afbeeldingsresultaat voor worsteling
Ik ga moeilijke dingen vaak uit de weg. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd/is een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens teamoverleg mijn bijdrage lever en uit angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten ontwijk ontvlucht.

Ik realiseer me dat ik vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing intermenselijke contacten vermijd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing dat ik intermenselijke contacten vermijd.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb dominante types waartegen ik onwil ervaar en hun feedback ervaar als negatief oordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen dominante types waartegen ik onwil ervaar, hun feedback ervaar als negatief oordeel waarop ik geïrriteerd reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn irritatie het gevolg is van eerdere ervaringen.

Als en wanneer ik irritatie ervaar gericht tegen de feedback van dominante types, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn behoeften communiceer.

Ik stel mezelf ten doel om mijn behoeften te vertalen naar concrete doelen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik feedback laat inwerken en bij irritatie dooradem.


Ik stel mezelf ten doel relaties te onderhouden. 

dinsdag, juni 09, 2015

Dag 226 Relaties ontwijken

Afbeeldingsresultaat voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
Vaak ging ik de moeilijke dingen en relaties met mensen uit de weg. Voor het gemak en voor mijn gemoedsrust ging ik drinken. Situaties ontwijken en mijn reacties onderdrukken werd een patroon waarmee ik nog steeds worstel. In mijn werk staat een goede samenwerkingsrelatie met mijn collega’s centraal. Dit in tegenstelling tot mijn ontwijkend gedrag omdat men verwacht dat ik tijdens overleg mijn bijdrage lever. Door mijn angst om in een groep mijn zegje te doen blijf ik onzichtbaar. Dit in tegenstelling tot mijn belofte dat ik wel aanwezig zal zijn.

Ik realiseer me dat ik tijdens mijn stage beroepsmatige activiteiten en competenties aantonen ontwijk/ontvlucht.

Ik realiseer me dat het contact met collega’s tijdens deze stage voor mij belangrijke intermenselijke maar angstige contactmomenten met zich meebracht vanwege mijn vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing.

Ik realiseer me dat ik heftige reacties heb op met name dominante types waartegen ik nog steeds onwil ervaar.

Ik realiseer me dat tenzij er voor mij zekerheid bestaat dat men mij aardig vindt wel mijn zegje doe.

Ik realiseer me de onwil die ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan me weerhoudt om bij mensen betrokken te raken. Tijdens teamoverleg, beoordelingsgesprekken of feedbackmomenten probeer ik kritiek te vermijden. Daardoor komt opbouwende en of behulpzame informatie óók niet binnen. Dit gedrag remt mijn ontwikkeling.

Ik realiseer me dat ik bij feedback van dominante types onbewust blokkeer/ dissocieer.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn Zelf. Vervolgens toon ik gereserveerdheid - ‘de kat uit de boom kijken’ - binnen intieme en werkrelaties uit vrees om vernederd of uitgelachen te worden.

Ik realiseer me dat ik zintuiglijk waarneembare informatie filter/dissocieer/ waardoor ik kritiek uit de weg ga.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van kritiek.

Ik realiseer me dat ik feedback ervaar als afwijzing van mijn totale Zelf. Vooraf aan teamoverleg of in sociale situaties loop ik met de gedachte rond bekritiseerd of afgewezen te worden.

Ik realiseer me dat ik me distantieer van situaties waarbinnen kritiek kan voorkomen.

Ik realiseer me dat deze gewaarwording mij een belangrijk inzicht verschaft want door het schrijfproces ontstaan realisaties die mij bewust maken van het feit dat ik ineenkrimp tijdens ruzies, bij abrupt en hard stemgeluid, scheldpartijen, oneervol taalgebruik, geweld op tv. Door dissociëren of situaties vermijden/ontvluchten beschermen ik mezelf tegen een teveel aan prikkels die veroorzaakt worden door afwijkend gedrag. Ik realiseer me dat ik een ander beeld verwacht bij/tijdens onverwacht en afwijkend gedrag.

Ik realiseer me dat ik rationeel weet hoe ik adequaat kan handelen maar toch situaties vermijd. Hier zit angst achter om terug te keren naar voor mij ogenschijnlijk dreigende confrontaties.

Ik realiseer me dat in intermenselijke situaties geremd reageer vanwege het gevoel tekort te schieten. Ik realiseer me dat ik aan jeugdherinneringen angstgedachten heb verbonden waardoor ik me vooraf aan situaties reacties van aanwezige dominante collega’s verbeeld.

Ik realiseer me dat ik mezelf heirdoor ervaar als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig. Om mijn gevoel van veiligheid te behouden sta ik alweer langs de zijlijn toe te kijken.

Ik realiseer me dat ik aan het herstellen ben van alweer een verlieservaring.

Ik realiseer me dat ik niet onwillig ben en persoonlijke risico’s wil nemen om betrokken te raken bij nieuwe activiteiten en mensen.

Ik realiseer me dat ik in mijn laatste functie niet adequaat wist te reageren. Vervolgens bleef ik weg bij teamoverleg omdat deze situatie mij in verlegenheid/diskrediet zou kunnen brengen. Door weg te blijven genereer ik angst voor mijn angst omdat ik de situatie niet tijdig en adequaat ben aangegaan.

Ik stel mezelf ten doel de motivatie en wil op te brengen om samen te werken met mezelf door oprecht Zelfvergeving te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik oprecht wil samenwerken met anderen voorwaarde is voor succesvol en betrouwbaar samenwerken. 
  
Als en wanneer ik zelfvergeving uitschrijven wil vermijden, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door concreet per dagdeel en dagelijks doelen te beschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik Zelfvergeving van deze blog beschrijf in mijn volgende blog. 

maandag, juni 08, 2015

Dag 225 Doen wat gedaan moet worden.


Afbeeldingsresultaat voor doen wat je zegt en zeg wat je doet
Change happened over time, its take patience and dedication and consistency. 
The more I pushed through the resistance to ‘work’ and instead did what needed to be done it became easier over time.

Vaak ging ik de moeilijke dingen uit de weg. Voor het gemak en voor mijn gemoedsrust ging ik drinken. Alcohol bood ondersteuning en alcohol stemde in met het feit dat het oké was om te drinken waarmee de weerstand verdoofde. Mijn ontwijkende persoonlijkheid kreeg vorm. 

Wat er in wezen onder deze weerstand lag is het volgende: door vader worden afgewezen betekende voor mij 'No zelf worth' - geen eigenliefde. Op basis van deze emotioneel afstandelijke ervaringen heb ik essentiële fysieke behoeften onderdrukt. Tot gevolg dat ik voortdurend bezig was wat anderen van me zullen denken, deze invulling was telkens negatief geladen. Mede als gevolg van deze invulling van het oordeel van een ander kan ik heel moeilijk omgaan met kritiek/feedback. 

Aan dit voorbeeld gedrag heb ik negatieve interpretaties gekoppeld. Ondergesneeuwde voorbeeld Projecties/schaduw die ik als herinnering in de loop van mijn leven in mezelf heb aanvaard en toegestaan. Bij feedback reageer ik daarom vaak wrokkig, kribbig, kritisch, geërgerd op hetgeen de ander aandraagt als feedback. Feedback om mij te ondersteunen wat ik ervaar als afwijzing.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij feedback wat ik ervaar als kritiek emotioneel afstandelijk reageer. 

Als en wanneer ik vanuit wrok/kritiek/geërgerd/kribbig op de bijdrage van een ander wil reageren, Ik stop en Adem. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik feedback als kritiek interpreteer. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik wantrouwend reageer op feedback.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij kritiek wegloop uit een situatie. Ik realiseer me dat ik onbetrouwbaar overkom op anderen omdat ik vanuit wrok reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik afwijzend reageer en mezelf toesta dat ik situaties ontwijk.

Ik realiseer me dat mijn mind gedrag gebaseerd is op mijn eigen aannames. 

Ik realiseer me dat mijn onbevredigde behoefte het startpunt vormt van mijn negatief geladen mind motivatie- en realisatieproces waaraan ikzelf richting kan geven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik doelbewust, Zelf-eerlijk mijn proces van Zelf-vergeving zal verder wandelen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door Zelf-vergeving. 

zaterdag, april 04, 2015

Dag 224 Expectation?, Naar alle waarschijnlijkheid!!!


Afbeeldingsresultaat voor hoop doet leven
Een verwachting is de aanname of hoop hebben dat een handeling of gebeurtenis daadwerkelijk zal plaats vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Verwachtingen worden ook wel gedefinieerd als datgene waardoor men sneller reageert wanneer de verwachting klopt. Bij een verwachting handel je vanuit vaststaand vooruitzicht, vertrouwen of vermoeden waarbij het gevolg van de handeling of gebeurtenis dus vast staat.

Deze veronderstellingen kunnen verwijzen naar denken, achterdocht, argwaan, idee, en aannames over wat er zich zal of kan voltrekken. Een logisch gevolg van deze manier van ‘vol verwachting zijn’ resulteert daarin dat de mind overuren draait. Hieruit ontstaan stress reacties met alle gevolgen van dien.

De laatste weken ben ik aan het sukkelen met mijn gezondheid. Door een onverwachte gebeurtenis ben ik geschrokken. Vervolgens had ik de intentie om de naweeën van dit incident vanuit mijn visie af te handelen. Jammer genoeg is mijn inzet geflopt en in de soep gelopen. Dit zal ik accepteren en uitschrijven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat mijn inzet resulteert in een door mij gewenst gevolg.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik excuses verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te veronderstellen dat mijn verwachting realistisch kan zijn.

Als datgene wat ik verwacht waardoor ik sneller reageer niet klopt, Ik Stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik in het verleden snel en impulsief naar het uitblijven van hetgeen ik verwacht zou toegeven en instemmen met deze reacties op het gedrag van de ander.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in een vervolg gesprek nogmaals mijn oprechte verwachting zal communiceren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik door inschakeling van een arts zeer spoedig mijn gezondheid verder onderzoek.


vrijdag, april 03, 2015

Dag 223 Vals beschuldigd als in mezelf aanvaard onder de loep.

Afbeeldingsresultaat voor vals beschuldigd worden
Tijdens een gesprek (blog 222) beleef ik de uitspraak van iemand als een valse beschuldiging, die gebaseerd is op DSM IV informatie. Vanuit dit diagnostisch verklaringsmodel werd ik al eens op denigrerende toon aangesproken. Toen door een psycholoog, nu door een leek. Alsof ik een ziektebeeld of diagnose ben. Duh. Gezien de context mag deze uitspraak überhaupt niet gerechtvaardigd of getolereerd worden. 

Maar waarom raken de woorden van de ander mij eigenlijk? Waarom ervaar ik walging door de bewering dat ik lieg en dat ik me anders voordoe dan ik ben? Ik herinner me dat de ander zegt: Ik wilde je helpen? Ik realiseer me dat ik ooit mijn ouders geholpen heb. Ik verwachte van hen dat zij in hun gedrag lieten blijken dat ze trots waren op mijn inzet. Lange tijd dacht ik dat door mijn hulp aanbod, en vraag naar aandacht en trots, ruzie is ontstaan. Vervolgens kreeg ik gedachten dat zij ruzie kregen door mij. In plaats van trotse ouders zag ik hen bekvechten, ruziën en over en weer verwijten maken.

In plaats van trots construeerde ik dus allerlei negatief geladen aannames in mezelf. Een van die gedachten was: ‘omdat ik wil helpen ontstaat ruzie en onenigheid’. Ik heb dit voor het eerst uitgesproken tijdens een opname in 2001. Nadien, achteraf aan de gebeurtenis, werd niet gesproken over de gevolgen waardoor in mijn beleving stilzwijgend dit gedrag getolereerd werd.

Wanneer ik vol zelftrots ben en door beschuldigende woorden van een ander daarop in mezelf walging ervaar, Ik stop en Adem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het mezelf toesta dat ik aan de woorden van een ander in mezelf betekenis toeken en accepteer als valse beschuldiging. 

Ik vergeeft mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf toesta dat ik deze valse beschuldig aanvaard.

Ik realiseer me dat ik in plaats van trots zijn walging ervaar. Door aan de woorden betekenis toe te kennen waaruit ikzelf negatief geladen energie genereer, hieruit ontstaat migraine waarop ik vervolgens misselijk wordt en ook braak neigingen heb. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als ik aan het begrip zelftrots denk automatisch walging ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het begrip walging verwar met het begrip zelftrots.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan het begrip walging onbewust een verwachting heb gekoppeld die bestaat uit het positief geladen gevoel wat ik verwacht van en verbind aan zelftrots.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan walging de betekenis van het begrip zelftrots heb gekoppeld. Ik realiseer me dat ik van anderen verwacht dat zij mijn zelftrots bevestigen. Ik verwacht dat

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf vals beschuldig in reactie op de agressief geladen woorden van een ander.

Ik realiseer me dat agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie mij triggeren waardoor ik angst ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in contact met de ander agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie ervaar, uitingen in gedrag van de ander die mij triggeren waarop ik angst ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op angst wegloop uit de situatie omdat ik niet anders weet dan zo te handelen. Ik realiseer me dat ik geen andere opties ken dan weggaan waarop ik later het initiatief neem om in gesprek te gaan. In dit gesprek werd ik vervolgens vals beschuldigd. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in reactie op de valse beschuldiging in mezelf waardoor ik walging ervaar, migraine krijg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de gedachten rondjes die ik in mijn mind loop, waarop ik angst ontwikkel en vervolgens fysiek wegloop, waarop ik beter zelfvergeving kan uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel waar ik gedachten loopings loop in mijn mind deze beter kan uitschrijven waardoor ik vermijd dat ik wegloop waardoor ik blijf staan waar ik voor sta, aanwezig zijn in Hier, als in eenheid gelijk.  

Ik stel mezelf ten doel dat ik dagelijks mijn mind gedachten uitschrijf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf de uitspraak van een ander als in mezelf aanvaard en toegestaan ervaar als een valse beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mensen label en voorzie van woorden waaraan ik een negatieve lading verbind 'zoals woorden met ziektebeeld of diagnose kenmerken' die in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een negatieve lading verbind aan ziektebeeld of diagnose kenmerken. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de lading die ik eraan verbind door mijn woorden veroordeel wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn woorden veroordeel, iets wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd mag worden. 

Ik stel me ten doel dat ik oprecht zonder mind wil zijn in mijn woord keuze.


Ik stel me ten doel dat ik never nooit in mijn woord keuze een ander en mezelf wil veroordelen omdat ik dit onrechtvaardig en intolerant vind.

dinsdag, maart 31, 2015

Dag 222 Waar ik oprecht wil zijn ervaar ik walging.


Afbeeldingsresultaat voor walging synoniem
Tijdens een gesprek verdenkt mijn gesprekspartner mij ervan dat ik reageer vanuit ziektebeeld en diagnose kenmerken. Ik ervaar zijn uitspraak als een valse beschuldiging.  
Mensen labelen of voorzien van ziektebeeld of diagnose kenmerken, dit mag in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd worden. De woorden van de ander raken mij. Ik voel me beledigd. Ik walg van zijn woorden. Wat me het meest raakt is zijn uitspraak dat ik lieg en me anders voordoe dan ik ben. Zijn woorden triggeren mij waarop ik walging en onmacht ervaar. In plaats van oprechte zelftrots ervaren, ervaar ik gevoelens van walging in mezelf. Ik stel mezelf ten doel dat wanneer ik oprecht wil zijn en walging ervaar hierop zelfvergeving zal uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik het niet langer tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het mezelf niet langer toesta en tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 

Ik realiseer me op dit punt waar ik mezelf vals beschuldig op dit punt eigenlijk 'trots wil zijn'. Ik realiseer me dat ik in plaats van trots zijn walging ervaar. Door deze woorden en haar lading te herhalen krijg ik migraine waarop ik misselijk wordt en braak neigingen krijg. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanneer ik aan trots zijn denk hieraan automatisch walging verbind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in plaats van trots, walg als in mezelf aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf vals beschuldig in reactie op de agressief geladen woorden van een ander.

Ik realiseer me dat agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie mij triggeren waardoor ik angst ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in contact met de ander agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie ervaar, uitingen in gedrag van de ander die mij triggeren waarop ik angst ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op angst wegloop uit de situatie omdat ik niet anders weet dan zo te handelen. Ik realiseer me dat ik geen andere opties ken dan weggaan waarop ik later het initiatief neem om in gesprek te gaan. In dit gesprek werd ik vervolgens vals beschuldigd. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in reactie op de valse beschuldiging in mezelf waardoor ik walging ervaar, migraine krijg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de gedachten rondjes die ik in mijn mind loop, waarop ik angst ontwikkel en vervolgens fysiek wegloop, waarop ik beter zelfvergeving kan uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel waar ik gedachten loopings loop in mijn mind deze beter kan uitschrijven waardoor ik vermijd dat ik wegloop waardoor ik blijf staan waar ik voor sta, aanwezig zijn in Hier, als in eenheid gelijk.  

Ik stel mezelf ten doel dat ik dagelijks mijn mind gedachten uitschrijf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf de uitspraak van een ander als in mezelf aanvaard en toegestaan ervaar als een valse beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mensen label en voorzie van woorden waaraan ik een negatieve lading verbind 'zoals woorden met ziektebeeld of diagnose kenmerken' die in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een negatieve lading verbind aan ziektebeeld of diagnose kenmerken. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de lading die ik eraan verbind door mijn woorden veroordeel wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn woorden veroordeel, iets wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd mag worden. 
Ik realiseer me dat ik oprecht en eerlijk wil zijn in mijn woord keuze waarin ik never nooit in mijn woorden iemand wil veroordelen omdat ik dit onrechtvaardig en intolerant vind.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zonder negatieve lading rechtvaardig en tolerant zonder mind mijn woorden kies.

zondag, maart 08, 2015

Dag 221 Aanwezig in mind


Gedurende mijn nachtrust wordt ik altijd wakker met gedachten. Dat de dingen waarmee ik momenteel bezig ben belastend zijn en dat het geen zin heeft dat ik bezig ben met deze dingen omdat hetgeen waarmee ik bezig wil zijn deze dingen overbodig maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gedachten nachts over dingen die me in de weg staan die verhinderen om door te slapen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet de zin zie van deze dingen als middel waarop ik zelfvergeving kan toepassen waarmee ik mezelf in staat stel om door te slapen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verhinder om in het moment dat ik ontwaak zelfvergeving toe te passen op de dingen die me uit mijn slaap trekken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze issues geactiveerd worden door mensen die dingen in mezelf zichtbaar maken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze onderstroom in de vorm van gedachten die in mezelf tussen ontwaken en inslapen meandert verhindert tijdens mijn nachtrust.

Ik realiseer me de dingen die extern buiten mezelf een eigen leven leiden waarop ik alleen invloed kan hebben door deze dingen die ik in mezelf ervaar als invloed te vergeven. Ik realiseer me dat ik mezelf hiermee effectief ondersteun.

Als en wanneer ik nachts ontwaak door de gedachten stroom, Ik stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zelfvergeving toepas in het moment van ontwaken. 

...slaap lekker 

donderdag, maart 05, 2015

Dag 220 Mijn relatie met commentaar op gedrag van anderen.


Ik ben me bewust van mijn innerlijke woorden die ik koppel aan een thema tijdens een gesprek waarop ik reageer. Dit roept vervolgens bij de ander een reactie op. 

Ik realiseer me dat ik mijn reactie op de reactie van de ander rechtvaardig en vervolgens loop ik weg uit de situatie. Mijn gedrag zet me aan het denken. Ik hecht er geen oordeel aan  


Wanneer en als ik de reactie van een ander ervaar alsof dat de ander zijn gal uitspuugt over mij, Ik stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik vooraf aan mijn eerste reactie onder invloed van mijn eigen gedachten in mezelf reageer op iets van de ander. 

Ik realiseer me dat ik me in mijn reactie verstop achter de uitspraak van de ander. 

Mijn irritatie in mezelf verhuld zichtbaar gemaakt door mijn reactie op het gedrag van een ander die ik (heel even maar) verantwoordelijk maak voor mijn gedrag en dit rechtvaardig door weg te lopen uit de situatie. Achteraf realiseer ik me dat ik voorheen was blijven staan. Nu doe ik iets anders. In het moment van weglopen zit daarom geen oordeel. Wel een vraag. Ik realiseer me dat ik aan mijn Leven Gewaarzijn een beschuldiging heb verbonden waaruit ik reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me lang heb verstopt achter een externe uitspraak van anderen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn reactie rechtvaardig omdat die weerstand oproept in mezelf. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn waarneming op de reactie van een ander mijn interpretatie verbind waaraan ik een rechtvaardiging koppel die vervolgens intern fungeert als trigger waaraan ik gedachten en taal verbind. 

Ik realiseer me dat ik deze rechtvaardiging als woorden tijdens mijn opvoeding heb over genomen van mijn omgeving. Toen vond ik deze opvattingen en meningen klinken als beschuldigingen. Ik realiseer me dat ik deze geïnternaliseerd heb en automatisch reageer op de actie van een ander.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de ander verantwoordelijk maak omdat ik tijdens mijn reactie denk dat de ander mijn integriteit ondermijnd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf toestem dat ik de woorden van iemand anders die ik ergens in mijn leven als in mezelf heb aanvaard en toegestaan, als reactie op iemand anders als in mezelf geaccepteerd in deze huidige situatie in wezen ter discussie stel alsof iemand anders verantwoordelijk is voor mijn gedachten. 

Ik realiseer me door mijn reactie dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn taalpatronen en gedachten die intern zichtbaar worden in reactie op iemand buiten mezelf.

Ik stel mezelf ten doel dat ik woorden en taal van mijn 'inner-voice' onderwerp aan Zelfvergeving waarna ik later Zelfcorrigerend Leven goals formuleer.  

Ik realiseer me dat ik leer van mijn commentaal op anderen omdat ik me realiseer dat ik in mezelf aanvaard en toegestaan communiceer en reageer op anderen als in mezelf aanvaard en toegestaan dit mijn verantwoordelijkheid is waarop ik na Zelfvergeving vervolgens mezelf in staat stel dat ik effectief met oog voor wat het beste is voor alle Leven doelen verbind die deze eenheid en gelijkheid voor alle Leven ondersteunen.

vrijdag, februari 06, 2015

Dag 219 Ons plan


Wat is ons plan?
Door veranderingen in mijn leefsituatie heb ik een pauze ingelast. Omdat ik meerdere taken ben aangegaan vereist dit van mij dat ik overzicht moet aanbrengen in mijn leefsituatie om deze taken te regisseren. Op eigen houtje heb ik een pauze ingelast. 

Mijn partner is van mening dat ik haar onvoldoende ondersteun omdat ik mijn besluit om deze pauze in te lassen heb gemaakt zonder overleg met haar. We hebben wel overleg gehad dat we een Agreement willen aangaan. Ik zie deze pauze als onderdeel van deze weg. Deze stap maak ik mede om mijn draagkracht te behouden. Dit punt hebben we wel besproken. 

De weg naar het Agreement is namelijk mijn doel. Ik vind dat afspraken bijgesteld mogen worden waardoor aan de realisatie van het uiteindelijke doel geen afbreuk wordt gedaan. Al met al een boeiende ontwikkeling. Door mijn onaangekondigde abrupte keuze gebeurt er iets tussen ons beiden. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn keuzes lange tijd heb gemaakt om de goede vrede te bewaren. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan de nukken van anderen vanuit de veronderstelling om te pleasen. 

Ik realiseer me dat ik door aanpassing mijn integriteit verloochen en aan anderen daardoor een ineffectieve boodschap communiceer.

Vanuit mijn gedachte wil ik inhoudelijk de goede vrede bewaren waardoor ik op betrekkingsniveau, de manier waarop en hoe ik mijn boodschap ervaar in de knel kom. 
Ik las daarom deze pauze juist in om mezelf effectief te ondersteunen zodat ik mijn taken aankan waardoor ik een betrouwbare partner ben en mezelf effectief ondersteun waardoor ik óók een professionele werkrelatie met collega's kan opbouwen. 

Ik ben tien jaar uit de roulatie geweest waardoor ik in deze geheel nieuwe fase van mijn leven een opleiding-stage-cursus-schooltaken-reizen-huishouding-stagetaken-coaching zodanig overzichtelijk wil plannen dat ik weloverwogen de keuze maak om mijn draagkracht te behouden door te onderzoeken wat er bij MIJ past zonder dat ik me afhankelijk maak van anderen. 

Ik realiseer me ik maak mezelf verantwoordelijk door mezelf optimaal te ondersteunen door middel van de weg die ik ervaar en bewandel. Ik heb hierover vaak overleg met anderen.

Ik realiseer me dat ik het niet iedereen naar zijn zin hoef te maken. 

Ik realiseer me dat ik mijn keuzes maak zodat ik mezelf niet verhinder om effectief mijn taken uit te voeren. 

Ik realiseer me dat ik mijn integriteit bewaar zolang ik keuzes maak waar ikzelf achter sta. Waar ik achtersta bevind zich nog in een onderzoeksfase van ontdekken en bijschaven. De weg die ik momenteel onderzoek en wandel is mijn primaire doel. Secundair hieraan krijg ik steun van anderen en zorg ik voor mezelf door mijn draagkracht optimaal te bewaken en onderhouden. 

Ik realiseer me dat mijn partner mij effectief ondersteunt.  

Als en wanneer ik merk dat ik niet goed zorg voor mezelf, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik alleen nog maar integer mijn boodschap communiceer.

Ik stel mezelf ten doel dat ik Zelfvergeving toepas op mijn keuzes waarop ik effectief Zelfcorrectie kan uitschrijven als bijstelling nodig is. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik geen slachtofferrol wandel en anderen op deze rol mag aanspreken.

Ik realiseer me dat ik meerdere nieuwe rollen wandel. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door in goed overleg óók steun van anderen te aanvaarden.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de angsten die ik ervaar ten aanzien van presentaties en spreken in het openbaar, die onderdeel vormen van mijn scholing zal analyseren zodat ik minder spanning ervaar. Ook dit is een van mijn taken waarvoor ik mijn partner om steun heb gevraagd.